Directiile pentru Sport Judetene sunt servicii publice descentralizate ale Agentiei, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

Directiile pentru Sport Judetene aplica la nivel judetean prevederile Strategiei Generale de Dezvoltare a Activitatii de Educatie Fizica si Sport elaborata de Agentia Nationala pentru Sport.
Atributiile, obiectul de activitate, patrimoniul, structura organizatorica, finantarea, numarul maxim de posturi si statele de functii se aproba de catre presedintele Agentiei in conditiile legii.

In subordinea Directiile pentru Sport Judetene pot functiona “Unitati pentru administrare a bazelor sportive“, structuri fara personalitate juridica, activitatea acestora fiind finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat. Unitatile de administrare a bazelor sportive au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive si prestarea unor servicii structurilor sportive care le solicita.

Principalele atributii ale directiilor pentru sport judetene in domeniul activitatii sportive sunt:

Tin evidenta structurilor sportive din judet, prin inscrierea acestora in Registrul Sportiv.

Sustin finantarea pe baza de contract a programelor initiate de structurile sportive de drept privat aflate in raza lor administrativ teritorala.

Colaboreaza cu consiliile locale in scopul utilizarii eficiente a alocatiilor acordate din bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta si sustinerea activitatilor din cadrul programului “Sportul pentru toti“.

Elaboreaza programe de dezvoltare si modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, in vederea dezvoltarii activitatii sportive si a sportului de performanta in teritoriu.

Incurajeaza si sprijina sportul profesionist.

Initiaza, colaboreaza si deruleaza impreuna cu inspectoratele scolare judetene, unitatile de invatamant si institutiile de invatamant superior programe privind organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, de formare si perfectionare a instructorilor sportivi.

Organizeaza impreuna cu inspectoratele scolare judetene, competitii sportive scolare cuprinse in calendarul local, judetean sau national.

Initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza lor teritoriala, precum si a dopajului in sport.

Indruma si controleaza sub toate aspectele cluburile sportive din subordinea Agentiei Nationale pentru Sport.

Sprijina cu mijloace materiale si financiare derularea in teritoriu a programului national “Sportul pentru Toti“, promovandu-l prin actiuni specifice in randul populatiei din judet;

Intocmesc tematica, graficul de desfasurare si rapoartele semestriale cu privire la activitatea de indrumare si control a structurilor sportive din raza lor teritoriala;

Initiaza si deruleaza programe sportive proprii pentru indeplinirea strategiei judetene.

Sesizeaza operativ conducerea Agentiei in legatura cu eventualele incalcari ale prevederilor legale in domeniu.

Urmaresc si sprijina in limita competentei conferita de lege realizarea planului de investitii si reparatii capitale, care privesc baza materiala sportiva din judet.

Indeplinesc si alte obligatii stabilite prin reglementari ale Agentiei Nationale pentru Sport.

Cod de Etica si Conduita Profesionala